Δείτε το εσωτερικό

Κατανοήστε μερικές από τις πιο συνήθεις δοκιμές που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε μια κόλλα

 1. Δοκιμή Αντοχής στην Διάτμηση Μία τυπική μέθοδος για δοκιμές αντοχής κόλλας που
  μετρά τη δύναμη που απαιτείται για το διαχωρισμό δύο τμημάτων που είναι συνδεδεμένα με μια επικάλυψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 2. Δοκιμή Αντοχής Απόσχισης Μία μέθοδος που ονομάζεται Climbing Drum Peel Test
  επιτρέπει τον υπολογισμό της δύναμη απόσχισης μιας κόλλας βάσει του φορτίου απόσχισης - ανεξάρτητα από το υπόστρωμα που έχει κολληθεί.
 3. Δοκιμή Κρούσης
  Δοκιμές για αντοχή στην κρούση περιλαμβάνει τη ρίψη βάρους από ένα καθορισμένο ύψος πάνω σε μία κολλημένη συναρμογή και στη συνέχεια καταγράφεται η ενέργεια που απορροφάται.
 4. Περιβάλλον και Δοκιμές Αντοχής
  Στον πραγματικό κόσμο, οι κόλλες εκτίθενται σε διάφορες θερμοκρασίες, επίπεδα υγρασίας και δραστικές χημικές ουσίες - εμείς υποβάλλουμε τις συνδέσεις σε αυτές τις συνθήκες στο εργαστήριο.


Θέλετε να κάνετε την δική σας δοκιμή;
 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δοκιμές εργαστηρίου της LOCTITE;