Κόλλες Στιγμής

Οι κόλλες στιγμής της LOCTITE είναι γρήγορης σκλήρυνσης, ενός συστατικού, που επιτυγχάνουν την αρχική τους σκλήρυνση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ιδανικές για συγκολλήσεις εξαρτημάτων με μικρό διάκενο και σε ποικίλα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών. Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 120°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Συγκράτηση Κυλινδρικών Εξαρτημάτων

Τα συγκρατητικά της LOCTITE συνδέουν κυλινδρικά μεταλλικά εξαρτήματα με μικρό διάκενο. Δημιουργούν 100% επαφή μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή των συγκροτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους συγκράτησης. Έχουν θερμοκρασιακή αντοχή έως 230°C και επιτυγχάνουν την αρχική αντοχή τους μέσα σε 3 λεπτά.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Επιλέξτε μεταξύ 2 συστατικών ακρυλικά, εποξικά, πολυουρεθάνες, πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου ή σιλικόνες που σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στους κραδασμούς ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κόλλες Στιγμής

Οι κόλλες στιγμής της LOCTITE είναι γρήγορης σκλήρυνσης, ενός συστατικού, που επιτυγχάνουν την αρχική τους σκλήρυνση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ιδανικές για συγκολλήσεις εξαρτημάτων με μικρό διάκενο και σε ποικίλα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών. Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 120°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Επιλέξτε μεταξύ 2 συστατικών ακρυλικά, εποξικά, πολυουρεθάνες, πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου ή σιλικόνες που σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στους κραδασμούς ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κόλλες Στιγμής

Οι κόλλες στιγμής της LOCTITE είναι γρήγορης σκλήρυνσης, ενός συστατικού, που επιτυγχάνουν την αρχική τους σκλήρυνση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ιδανικές για συγκολλήσεις εξαρτημάτων με μικρό διάκενο και σε ποικίλα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών. Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 120°C. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Συγκρατητικά Κυλινδρικών Εξαρτημάτων

Τα συγκρατητικά της LOCTITE συνδέουν κυλινδρικά μεταλλικά εξαρτήματα με μικρό διάκενο. Δημιουργούν 100% επαφή μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή των συγκροτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους συγκράτησης. Έχουν θερμοκρασιακή αντοχή έως 230°C και επιτυγχάνουν την αρχική αντοχή τους μέσα σε 3 λεπτά.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Επιλέξτε μεταξύ 2 συστατικών ακρυλικά, εποξικά, πολυουρεθάνες, πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου ή σιλικόνες που σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στους κραδασμούς ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κόλλες Στιγμής

Οι κόλλες στιγμής της LOCTITE είναι γρήγορης σκλήρυνσης, ενός συστατικού, που επιτυγχάνουν την αρχική τους σκλήρυνση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ιδανικές για συγκολλήσεις εξαρτημάτων με μικρό διάκενο και σε ποικίλα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών. Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 120°C. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Επιλέξτε μεταξύ 2 συστατικών ακρυλικά, εποξικά, πολυουρεθάνες, πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου ή σιλικόνες που σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στους κραδασμούς ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κόλλες Στιγμής

Οι κόλλες στιγμής της LOCTITE είναι γρήγορης σκλήρυνσης, ενός συστατικού, που επιτυγχάνουν την αρχική τους σκλήρυνση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ιδανικές για συγκολλήσεις εξαρτημάτων με μικρό διάκενο και σε ποικίλα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών. Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 120°C. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Συγκρατητικά Κυλινδρικών Εξαρτημάτων

Τα συγκρατητικά της LOCTITE συνδέουν κυλινδρικά μεταλλικά εξαρτήματα με μικρό διάκενο. Δημιουργούν 100% επαφή μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή των συγκροτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους συγκράτησης. Έχουν θερμοκρασιακή αντοχή έως 230°C και επιτυγχάνουν την αρχική αντοχή τους μέσα σε 3 λεπτά.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Επιλέξτε μεταξύ 2 συστατικών ακρυλικά, εποξικά, πολυουρεθάνες, πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου ή σιλικόνες που σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στους κραδασμούς ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Στεγανοποιητικα σπειρωμάτων

Τα στεγανοποιητικά σπειρωμάτων της LOCTITE στεγανοποιούν και ασφαλίζουν μεταλλικές σωληνώσεις και συνδέσεις και αποτρέπουν διαρροές, δεν συρρικνώνονται και δεν επιμολύνουν τα συστήματα. Αποτρέπουν την διάβρωση και μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εύκολα.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Στεγανοποίηση Φλαντζών

Τα προϊόντα Στεγανοποίησης Φλαντζών της LOCTITE προσφέρουν μια εξαιρετική, υψηλής αντοχής στεγανοποίηση μεταξύ άκαμπτων μεταλλικών φλαντζών. Είναι εύκολες στην χρήση, γεμίζουν τα κενά που προέρχονται από ανωμαλίες στην επιφάνεια και έχουν υψηλή αντοχή στους διαλύτες. Αντικαθιστώντας τις συμβατικές φλάντζες, αυξάνετε την αξιοπιστία κατά την διάρκεια της λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα μειώνετε τα κόστη κατασκευής και τα κόστη αποθήκευσης. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Εποξικά, ΜS Πολυμερή και σιλικόνες σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στις κρούσεις ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευαστική Συγκόλληση

Εποξικά, ΜS Πολυμερή και σιλικόνες σας προσφέρουν συνδέσεις υψηλής αντοχής και ανθεκτικές στις κρούσεις ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρουν μια ποικιλία από μηχανισμούς σκλήρυνσης, επιλογές διάκενου και επεξεργασίας. Η θερμοκρασιακή αντοχή φτάνει τους 100°C και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 385°C.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων

Τα ασφαλιστικά σπειρωμάτων υψηλής θερμοκρασίας ασφαλίζουν και στεγανοποιούν συνδέσεις με σπείρωμα και αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 230°C. Ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικούς φούρνους, διυλιστήρια, λεβητοστάσια, μηχανές τούρμπο, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή γυαλιού και άλλα. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων

τα ασφαλιστικά σπειρωμάτων υψηλής θερμοκρασίας της LOCTITE ασφαλίζουν και στεγανοποιούν μεταλλικές  συνδέσεις και μπορούν να αφαιρεθούν με κοινά εργαλεία χειρός. Ιδανικά για εργαλειομηχανές και πρέσες, αντλίες και συμπιεστές, βίδες στερέωσης και κιβώτια ταχυτήτων. Διαθέσιμα σε υγρή μορφή, νήμα και στικ.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων

Τα ασφαλιστικά σπειρωμάτων υψηλής αντοχής ασφαλίζουν και στεγανοποιούν μεταλλικές συνδέσεις έως 25mm διάμετρο. Ιδανικά για μόνιμες συνδέσεις, βαρύ εξοπλισμό, βίδες ανάρτησης, αναρτήσεις κινητήρα και αντλίας, μπουλόνια και καρφιά. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων

Αυτά τα ασφαλιστικά είναι τα πρώτα που προσφέρουν μειωμένους κινδύνους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αναεροβικές φόρμουλες. Βοηθάνε στην βελτίωση της ασφάλειας στην εργασία ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στην ασφάλιση και στεγανοποίηση των συνδέσεων με σπείρωμα. Το "λευκό" Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν διαθέτει σύμβολα κινδύνου, ή φράσεις ασφαλείας. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων

Συνιστώνται για την ασφάλιση προ συναρμολογημένων συνδέσεων όπως βίδες οργάνων, ηλεκτρικές συνδέσεις και καρμπυρατέρ. Επίσης στεγανοποιούν πόρους στις ηλεκτροκολλησεις και στα μεταλλικά εξαρτήματα. Αφαιρούνται με θερμότητα και εργαλεία χειρός. 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα